Klientský servis

Školení – servis pro uživatele

Up One Trade s.r.o. - generální partner UP One by Snaha (výrobce zachycovacích, zádržných a zabezpečovacích systémů), pořádá v rámci uživatelského servisu pravidelná školení se zaměřením na bezpečnost práce při optimálním užívání zachycovacích, zádržných a zabezpečovacích systémů produktové řady " UP One". Úspěšným absolventům školení je vydáno „osvědčení“ s platností na dobu určitou dle příslušného zákona.

Postroje - pravidelné revize

Up One Trade s.r.o.  - generální partner UP One by Snaha (výrobce zachycovacích, zádržných a zabezpečovacích systémů) dodává ke každému výrobku z oblasti zachycovacích, zádržných a zabezpečovacích systémů kromě podrobného návodu k použití rovněž „Evidenční list OOP“, kde je kromě výrobního čísla příslušného výrobku (pásu, postroje, lana ...) rovněž uvedena doba, po kterou může uživatel předmětný bezpečnostní prvek užívat. Výrobce v souladu s normou ČSN EN 354, ČSN EN 358 resp. ČSN EN 361 stanoví lhůtu na provádění pravidelných periodických prohlídek na 12 měsíců. V případech, kdy je OOP proti pádu vystaven nadměrnému namáhání v prostředích extrémně náročných, je doporučeno provádět periodickou prohlídku každých 6 měsíců. Firma Up One Trade provádí v součinnosti s výrobcem revize svých produktů pro všechny uživatele, v rámci této revize provede potvrzení Evidenčního listu OOP za beekonkurenčně nízké ceny revizí.

Poradenský servis

Firma Up One Trade s.r.o. v součinnosti s výrobcem zachycovacích, zádržných a zabezpečovacích systémů společností Snaha, pořádá v rámci poradenského servisu konzultace v oblasti problematiky ochrany zdraví pro pracovníky ve výškách, optimální ochrany před pádem z výšky nebo do volné hloubky a dalších oblastech dle specifického zadání klienta.