Historie a současnost

     Firma Up One Trade s.r.o. byla založena na základě dlouholetých zkušeností v různých oblastech obchodu a v roce 2012 navázala spolupráci s významným českým výrobcem SNAHA a.s. Jaroměř, jejíž tradice výroby sahá až do roku 1946. Díky výborným osobním a obchodním vztahům jsme schopni rychle reagovat na individuální potřeby našich odběratelů, a tím uspokojovat poptávku nestandartních řešení.

 
     Společnost zaměřuje své obchodní aktivity nejen na tuzemský trh, ale i do ostatních zemí po celém světě.

     Základní filozofie firmy spočívá v jednoduchém úhlu pohledu na věc, že zdraví je to nejcennější, nejdůležitější, co člověk potřebuje k životu a práci, a proto je třeba ho důsledně a správným způsobem chránit. V souvislosti s tímto, je používání předepsaných bezpečnostních prostředků tím nejlepším způsobem, jak předcházet možným úrazům, a tím být zodpovědným za kvalitu svého vlastního života.

    Obchodní firma Up One Trade s.r.o. v součinnosti se společností Snaha aktivně spolupracuje s uživateli osobních ochranných prostředků proti pádu a zabezpečovací techniky nejen při vývoji nových produktů, ale i při pořádání pravidelných seminářů a školení zaměřených na aplikaci správného používání vlastních produktů s důrazem na prevenci bezpečnosti práce. Touto spoluprací je zajištěna zpětná vazba k výrobci a zjištěné poznatky jsou zpět používány ve výrobě při modernizaci produktů.